ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้งหน่วยงาน

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง
รหัสไปรษณีย์: 100600


กดที่นี่เพื่อนำทาง

เบอร์ติดต่อ

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
โทรศัพท์ : 86-10-8531-8790
โทรสาร : 86-10-8531-8791


กดที่นี่เพื่อโทร

อีเมล์

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง อีเมล์ : stsbeijing@mhesi.go.th เว็บไซต์ : www.stsbeijing.org


กดที่นี่เพื่อส่งอีเมล์