ลองใช้ Wechat Pay จ่ายที่ไทย (ของอ้ายจง ลองที่ 7-11) ปรากฏว่า ถ้าหากไม่ได้ลงทะเบ…

ลองใช้ Wechat Pay จ่ายที่ไทย (ของอ้ายจง ลองที่ 7-11) ปรากฏว่า ถ้าหากไม่ได้ลงทะเบียนและลิ้งกับบัตรประชาชนจีน ยังคงใช้ไม่ได้ที่นอกประเทศจีน

แต่ก็เห็นมีเพื่อนๆอ้ายจงบางคนบอกว่าใช้ได้ครับ

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #WeChatPayขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]