• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ส่งเสริมรักการอ่านในเทศกาลช้อป1212 เทศกาลช้อป1212 ที่มีขึ้นในวันนี้ สำหรับบริกา…

ส่งเสริมรักการอ่านในเทศกาลช้อป1212 เทศกาลช้อป1212 ที่มีขึ้นในวันนี้ สำหรับบริกา…

ส่งเสริมรักการอ่านในเทศกาลช้อป1212

เทศกาลช้อป1212 ที่มีขึ้นในวันนี้ สำหรับบริการในเครือของอาลีบาบา อย่างเช่น Taobao.com …มีสินค้าจัดโปรโมชั่นจำนวนมาก …1ในนั้นคือ หนังสือ

บ่งบอกถึง ความรักการอ่านของคนจีน ^^

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]