• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • 1มกราคม2560 เป็นต้นไป ประชาชนชาวจีนสามารถขึ้นเครื่องบินไฟล์ทภายในประเทศ เพียงแค่…

1มกราคม2560 เป็นต้นไป ประชาชนชาวจีนสามารถขึ้นเครื่องบินไฟล์ทภายในประเทศ เพียงแค่…

1มกราคม2560 เป็นต้นไป ประชาชนชาวจีนสามารถขึ้นเครื่องบินไฟล์ทภายในประเทศ เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนจีน ไม่ต้องใช้ broading pass อีกต่อไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยสายการบินต่างๆลดค่าใช้จ่ายประมาณปีละ1พันล้านหยวน ซึ่งมาจากการยกเลิกจุดเช็คอินกว่า5,000จุดและส่วนอื่นๆเช่นกระดาษbroading pass

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก CCTVNEWS,BeijingHour

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน
ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]