1มกราคม2560 เป็นต้นไป ประชาชนชาวจีนสามารถขึ้นเครื่องบินไฟล์ทภายในประเทศ เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนจีน ไม่ต้องใช้ broading pass อีกต่อไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยสายการบินต่างๆลดค่าใช้จ่ายประมาณปีละ1พันล้านหยวน ซึ่งมาจากการยกเลิกจุดเช็คอินกว่า5,000จุดและส่วนอื่นๆเช่นกระดาษbroading pass

อ้ายจงเล่าเรื่องจาก CCTVNEWS,BeijingHour

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน
ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง