#ประโยคชวนคิด

“ชนะใครก็ไม่เท่าชนะใจตนเอง เพื่อทำในสิ่งที่ใครอาจมองว่าไม่มีทางเป็นไปได้ ให้เป็นไปได้”

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง