นักศึกษาจีนมักถามผมว่า ทำไมผมมาสอนเร็วทุกครั้ง มาก่อนเวลาจะเริ่ม

ผมก็จะตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่า ทุกอย่างต้องมีการเตรียมความพร้อม ผมควรมาก่อนนักศึกษาเสมอ … เราไม่สามารถรู้อนาคตล่วงหน้าได้ แต่เราเตรียมความพร้อมได้ …ถ้าหากเรามาล่วงหน้า หากมีอะไรเกิดขึ้น เช่น โปรเจคเตอร์มีปัญหา คอมที่ห้องเรียนเสีย หรืออื่นๆ… จะได้แก้ไขได้ ไม่กระทบเวลาเรียนของนักศึกษา

ในความคิดของผม “เวลา ไม่เคยรอใคร หากผ่านไปแล้ว ผ่านไปเลย” ดังนั้น ต้องทำทุกวินาที ทุกนาที ทุกชั่วโมงให้ดีที่สุด คิดก่อนจะทำ ไม่ใช่ทำแล้วค่อยคิด และค่อยมาเสียดายเวลา…

อีกนัยหนึ่ง.นอกจากการให้ความรู้แล้ว ในฐานะผู้สอน ผมยังอยากปลูกฝังให้นักศึกษาได้เห็นถึงคำว่า ตรงต่อเวลา การเตรียมพร้อม และการไม่ประมาทกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น …

สำหรับผม ความรู้ในห้องเรียน คุณธรรมในการใช้ชีวิต และประสบการณ์ต่างๆที่เราพอจะสอนนักศึกษาได้ เราก็ควรถ่ายทอดให้เขาเต็มที่ควบคู่กันไป

อ้ายจง ณ คลาสภาษาไทย ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจีน


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง