คุณภาพอากาศ ตามดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ (AQI) ของเมืองต่างๆ ในประเทศจีน

อ้ายจง captureภาพ เมื่อสักครู่นี้ครับขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง