• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • จีนยังพบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ชายแดนจีน-พม่า อย่างต่อเนื่อง วันนี้ (8 เมษายน …

จีนยังพบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ชายแดนจีน-พม่า อย่างต่อเนื่อง วันนี้ (8 เมษายน …

จีนยังพบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ชายแดนจีน-พม่า อย่างต่อเนื่อง วันนี้ (8 เมษายน 2564) ผู้ติดเชื้อแบบมีอาการ เพิ่ม 11 ราย (เปลี่ยนจากไม่มีอาการ 3 ราย) และ แบบไม่มีอาการเพิ่ม 1 ราย
.
โดยตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เมืองรุ่ยลี่ มณฑลหยุนหนาน (ยูนนาน) ซึ่งเป็นเมืองที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่า ได้มีการระบาดโควิดครั้งใหม่เกิดขึ้น
.
ทางการจีนระบุว่า “ต้นเหตุมาจากการระบาดในพม่า ที่มีชายแดนติดกับเมืองรุ่ยลี่ และจากการเก็บตัวอย่างเชื้อโควิดในพื้นที่ระบาดครั้งนี้ เป็นสายพันธุ์พม่า ไม่ใช่ที่เคยระบาดในจีน”
.
จนถึง ณ ขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อรวม 101 ราย แบ่งเป็น แบบมีอาการ 76 ราย แบบไม่มีอาการ 25 ราย
.
ตั้งแต่วันที่เกิดระบาดรอบใหม่ในเมืองรุ่ยลี่ ทางการท้องถิ่นระดมตรวจชาวจีนทั่วเมือง พร้อมทั้งระดมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดโควิดและสร้างความมั่นใจแก่ชาวเมือง โดยฉีดแล้วมากกว่า 120,000 โดส
.
อ้ายจงอ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก

Weibo: 人民日报

GlobalTimes (http://www.globaltimes.cn)

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน #COVID19 #โควิด

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]