• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • อว. รวมพลังเปิดโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ “สิ่่งสำคัญที่สุดคือ ขวัญและกำลังใจการที…

อว. รวมพลังเปิดโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ “สิ่่งสำคัญที่สุดคือ ขวัญและกำลังใจการที…

อว. รวมพลังเปิดโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

“สิ่่งสำคัญที่สุดคือ ขวัญและกำลังใจการที่ทุกหน่วยของ อว. ร่วมมือร่วมใจกันเปิดโรงพยาบาลสนามก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจ ท่านทั้งหลายได้เสียภาษีให้รัฐบาลมาตั้งเป็นงบประมาณสร้างมหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล เมื่อมีวิกฤติ อว. พร้อมที่จะเป็นกองหนุนช่วย ถ้าจำเป็นจะขยายมากกว่า 12,000 กว่าเตียงก็จะเร่งทำ”
.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]