• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ประเทศไท…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ประเทศไท…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,839 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 53,022 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 2,523 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 12 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 304 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 21,378 ราย)
เสียชีวิตรวม 129 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 8 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 30,566 ราย(57.65%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 377 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 22,327 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
2,827 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,582) ปริมณฑล (309) จังหวัดอื่น ๆ (936)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(1) นนทบุรี(6) ชลบุรี(2) และ อยู่ระหว่างประสานและรอข้อมูล (3)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
– จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
– จากประเทศโอมาน 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศอินเดีย 7 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 146 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 124 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.?
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 66,515 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 585,075 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 16.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 345,147 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 13.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83.5
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 105 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 148 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,687 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 10 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 387,535 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,847 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,848 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 61 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 159 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 110 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]