• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,438 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 55,460 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 2,151 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 282 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 21,660 ราย)
เสียชีวิตรวม 140 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 11 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 31,113 ราย(56.10%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 547 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 24,207 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
2,433 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,078) ปริมณฑล (316) จังหวัดอื่น ๆ (1,039)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(2) และ อยู่ระหว่างประสาน (2)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย
– จากประเทศอินดีย 1 ราย
– จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 147 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 124.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 84.?
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 53,280 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 585,880 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 16.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 349,313 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 14 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 83
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 105 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 144 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,704 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,206 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 390,252 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,717 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,359 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 71 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 247 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 198 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]