อว. เผย 98.14% ของคนกรุงเทพฯ ใส่หน้ากากอนามัยแล้ว (25 เมษายน 2564) ตามที่มีกา…

?อว. เผย 98.14% ของคนกรุงเทพฯ ใส่หน้ากากอนามัยแล้ว

(25 เมษายน 2564)
ตามที่มีการระบาดของโรคโควิตเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) แบบเรียลไทม์ ติดตามประเมินการใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง พบว่าในช่วงนี้อัตราการใส่หน้ากากอนามัยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน

“ปัจจุบัน มีผู้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง สูงถึง 98.14% เทียบกับช่วงที่ผ่านมาซึ่งเคยลดลงต่ำสุดถึง 91.62% ในช่วงเดือนมีนาคม” ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าว

การระมัดระวังตัวโดยใส่หน้ากากอนามัยได้เพิ่มมากขึ้นมาตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม หลังมีข่าวเหตุการณ์ระบาดเป็นระยะ เริ่มจากคลัสเตอร์ตลาดบางแค คลัสเตอร์สถานบันเทิง และต่อมาเกิดการระบาดในวงกว้าง ซึ่งทำให้มีคนที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่ไม่ถูกต้องที่เคยสูงถึง 8.38% ลดลงเหลือเพียง 1.86% หรือเท่ากับลดลงกว่า 4.5 เท่า

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเอไอโดยละเอียดแล้ว ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานว่า “ประชาชนมีความระมัดระวังมากขึ้น อย่างไรก็ตามช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ก็ยังมีอัตราส่วนการใส่หน้ากากอนามัยน้อยกว่าช่วงวันทำงาน รวมทั้งในบางบริเวณของ กทม. ยังมีผู้ใส่หน้ากากอนามัยไม่มากนัก ซึ่งจะต้องเข้าไปกำกับดูแลรายละเอียดในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวดมากขึ้นเป็นกรณีด้วย”

การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ เอไอมาสต์ ปัจจุบันมีการเฝ้าระวังการใส่หน้ากากอนามัยใน 30 เขตทั่วกรุงเทพฯ จากข้อมูลล่าสุดในวันที่ 22 เมษายน 2563 พบว่าเขตยานนาวา มีประชาชนผู้สัญจรใส่หน้ากากถูกต้องเพียง 84% หรือมีผู้ไม่ใส่หน้ากาก/ใส่ไม่ถูกต้อง สูงถึง 1 ใน 6 คน ส่วนเขตคลองสานมีอัตราการใส่หน้ากากไม่ถูกต้องหรือไม่ใส่หน้ากากอนามัย 1 ใน 15 คน

ส่วนเขตอื่นๆ มีอัตราการใส่หน้ากากถูกต้องสูงกว่า 95% ทั้งสิ้น

“แม้ในช่วงนี้การใส่หน้ากากอนามัยดีขึ้นมาก แต่ขอความร่วมมือทุกคน ระมัดระวังตัวอย่างสูงสุด โดยขอให้อัตราการใส่หน้ากากอนามัยสูงเป็น 100% ในทุกพื้นที่” ปลัดกระทรวง อว. กล่าวสรุป

?แหล่งข้อมูล: โครงการระบบปัญญาประดิษฐ์ (ระบบเอไอ AiMASK) ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย พัฒนา โดยคณะผู้วิจัยสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และโครงการซูเปอร์เอไอเอ็นจิเนียร์
?สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

#อว.
#โควิด
#AI Mask


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]