• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ประเทศไทย …

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ประเทศไทย …

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,012 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 61,699 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 1,893 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 11 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 108 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 21,840 ราย)
เสียชีวิตรวม 178 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 34,402 ราย(55.76%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 851 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 27,119 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
2,001 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(830) ปริมณฑล (386) จังหวัดอื่น ๆ (785)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นนทบุรี(1) ชลบุรี(4) สระแก้ว(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(2)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
– จากประเทศอินดีย 1 ราย
– จากประเทศสาธารณรัฐเช็ก 1 ราย
– จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
– จากประเทศจีน 1 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 4 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 149 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 126.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.0)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52,046 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 587,384 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 17.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 362,902 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 14.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 82.3
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 104 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 136 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,740 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 14 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,207 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 398,451 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,733 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 11,063 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 82 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 511 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 462 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]