• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ทะเลสาบโซ่วซีหูเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ของเมืองหยังโจว คำว่า …

ทะเลสาบโซ่วซีหูเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ของเมืองหยังโจว คำว่า …

ทะเลสาบโซ่วซีหูเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ของเมืองหยังโจว

คำว่า “โซ่ว” (瘦) ในภาษาจีน หมายถึง ผอม เพราะผืนน้ำของทะเลสาบโซ่วซีหูมีลักษณะแคบยาว สองฝั่งทะเลสาบมีศาลา และสะพานเล็ก ๆ กระจัดกระจายมากมาย แต่ละจุดเหมือนภาพทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม


[fb_vid id=”154434363288635″]

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]