• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ๑ พฤษภาคม วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ …

๑ พฤษภาคม วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ …

๑ พฤษภาคม
วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]