• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,940 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 68,984 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,788 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 10 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 142 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,314 ราย)
เสียชีวิตรวม 245 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 21 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 39,258 ราย(56.91%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,183 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,481 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
1,930 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(539) ปริมณฑล (570) จังหวัดอื่น ๆ (821)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพฯ(5) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (5)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศอินเดีย 1 ราย
– จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
– จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
– จากประเทศนอร์เวย์ 1 ราย
– จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
– จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
– จากประเทศซูดาน 1 ราย
– จากประเทศอิยิปต์ 3 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 152.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 130 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.1)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,034 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 590,704 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 19.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 392,562 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 15.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.7
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 102 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 129 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,831 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 411,594 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 2,881 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 13,790 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 96 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 821 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 770 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]