วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน เมษายน 2564

วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนเมษายน 2564
“Gateway to ASEAN กว่างซี : ประตูเชื่อมจีน-อาเซียน”

เนื้อหาประกอบด้วย

 • ข้อมูลพื้นฐานของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
 • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน – อาเซียน (CATTC)
  • CATTC ส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับประเทศไทย
  • พิธีเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพจีน – ไทย
 • เขตสาธิตนวัตกรรมจงกวนชุนนครหนานหนิง
  • เส้นทางการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์จงกวนชุนกรุงปักกิ่ง
 • โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่แห่งอาเซียนของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
 • การพัฒนาด้านการศึกษาของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
 • มหาวิทยาลัยในเขตปกครองตนเองกว่างซีที่เปิดหลักสูตรภาษาไทย
 • กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม
 • บริษัทไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
 • มิตรไมตรีไทย-จีน

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน_เมย64 8 MB 542