ซินเจียงปลูก ‘มะเขือเทศ’ อย่างไรให้ประหยัดทั้งแรงและต้นทุน | XinhuaThai

อุรุมชี, 11 พ.ค. (ซินหัว) — เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก “มะเขือเทศ” แล้วเมื่อไม่นานนี้ โดยเกษตรกรได้ประยุกต์ใช้ “เครื่องจักรกลการเกษตร” ซึ่งสามารถจัดการงานเกษตรได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การขุดดินไปจนถึงการหว่านเมล็ดพันธุ์

เครื่องจักรเพื่อการเพาะปลูกดังกล่าวสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับเกษตรกร 25 คนในแต่ละวัน และช่วยประหยัดค่าแรงได้มากถึงร้อยละ 30

ทั้งนี้ ข้อมูลทางการชี้ให้เห็นว่าอัตราการใช้เครื่องจักรกลในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ในซินเจียงอยู่ที่ร้อยละ 85.12 เมื่อนับถึงสิ้นปี 2020

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]