ซูโจวหนุนสอน ‘เย็บปักถักร้อย’ ในโรงเรียน สืบสานหัตถศิลป์โบราณ

(แฟ้มภาพซินหัว : การเย็บปักถักร้อยสไตล์ซูโจว ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 11 มิ.ย. 2019)

หนานจิง, 13 พ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (12 พ.ค.) เมืองซูโจว มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน ได้ออกแผนงานส่งเสริมการสืบทอดศิลปะการเย็บปักถักร้อยซูโจว (Suzhou embroidery) และกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเย็บปักถักร้อยในท้องถิ่นมีความคึกคักยิ่งขึ้น

แผนงานที่เผยแพร่โดยเขตใหม่ซูโจวระบุการเดินหน้าส่งเสริมการฝึกอบรมระดับมืออาชีพ การสรรสร้างเนื้อหา และการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสืบทอดประเพณีการเย็บปักถักร้อยซูโจว ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ศิลปะการเย็บปักถักร้อยที่มีชื่อเสียงของจีน ทั้งยังสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพนี้

ขณะเดียวกันเขตใหม่ซูโจวจะสนับสนุนให้โรงเรียนระดับมัธยมต้นและประถมศึกษาจัดตั้งชั้นเรียนหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับการเย็บปักถักร้อยซูโจว โดยสามารถเชิญศิลปินเย็บปักถักร้อยมาให้ความรู้แก่เด็กๆ ที่โรงเรียนได้

นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมการออกแบบลายปักดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการร่วมมือกับแบรนด์สินค้าในสาขาวิชาชีพอื่นๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ทั้งนี้ เขตใหม่ซูโจวมีผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเย็บปักถักร้อยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่า 8,400 คน ซึ่งทำยอดจำหน่ายมากกว่า 1 พันล้านหยวน (ราว 4.8 พันล้านบาท) ต่อปี เมื่อนับถึงสิ้นปีก่อน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]