#สำรวจดาวอังคาร
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ภารกิจสำรวจดาวอังคารครั้งแรกของจีน ได้ประสบความสำเร็จในขั้นตอนการลงจอดบนดาวอังคาร อุปกรณ์ลงจอดและลาดตระเวนของโมดูลสำรวจดาวอังคาร “เทียนเวิ่น-1” ได้ลงจอดในที่ราบยูโทเปียทางตอนใต้ของดาวอังคารตามที่ได้กำหนดเป้าหมายเอาไว้ นับเป็นการลงจอดบนดาวเคราะห์นอกโลกครั้งแรกของจีน ในขั้นตอนต่อมา รถแลนด์โรเวอร์ที่ยานนี้บรรทุกมาด้วยนั้น จะถ่ายภาพทั่วบริเวณสถานที่ลงจอด ตรวจสอบสภาพโดยอัตโนมัติ และจะขับเคลื่อนออกจากแพลตฟอร์มลงจอดเพื่อเริ่มการลาดตระเวนสำรวจตามลำดับ


ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา