• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 ประเท…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 ประเท…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,302 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 101,447 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,692 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 0 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 23 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 587 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 28,170 ราย)
เสียชีวิตรวม 589 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 65,803 ราย(64.86%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,136 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 35,055 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
2,279 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,218) ปริมณฑล (526) จังหวัดอื่น ๆ (535)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 23 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ชลบุรี(3) สระแก้ว(13) นนทบุรี(3) ตาก(1) และนราธิวาส(3)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสวีเดน 1 ราย
– จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
– จากประเทศออสเตรีย 1 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 14 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
– จากประเทศเมียนมา 1 ราย
– จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
– จากประเทศเยอรมนี 1 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 163 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 141 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 86.7)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,642 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 599,863 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 24.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 310,822 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 20.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 84.2
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 92 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 117 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,059 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 18 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,212 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 466,330 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 4,140 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,834 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 147 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,570 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,013 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 169 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 36 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]