(แฟ้มภาพซินหัว : จรวดลองมาร์ช-5บี วาย2 (Long March-5B Y2) ซึ่งขนส่งโมดูลเทียนเหอ ออกตัวจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศเหวินชาง ในมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีน วันที่ 29 เม.ย. 2021)

ปักกิ่ง, 18 พ.ค. (ซินหัว) — วันอังคาร (18 พ.ค.) องค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีน (CMSA) เปิดเผยว่าโมดูลสถานีอวกาศหลักเทียนเหอ (Tianhe) ของจีน ได้เสร็จสิ้นการทดสอบ

การทำงานของแพลตฟอร์ม และเข้าสู่วงโคจรเพื่อนัดพบและเชื่อมต่อกับยานบรรทุกสัมภาระเทียนโจว-2 (Tianzhou-2) แล้ว

เมื่อไม่นานนี้ โมดูลหลักเทียนเหอ ซึ่งถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 29 เม.ย. ได้เสร็จสิ้นการทดสอบการทำงานของแพลตฟอร์มเพื่อการนัดพบและการเชื่อมต่อ การประจำการนักบินอวกาศและแขนจักรกล ตลอดจนการตรวจสอบการทำงานในวงโคจรของอุปกรณ์ของโครงการประยุกต์ด้านอวกาศ

องค์การฯ ระบุว่าการทำงานหลายอย่างของโมดูลเทียนเหอปกติดี โดยโมดูลตัวนี้กำลังปฏิบัติการในสภาพดีและได้เข้าสู่วงโคจรสำหรับการนัดพบและเชื่อมต่อแล้ว และกำลังเตรียมการสำหรับนัดพบและเชื่อมต่อกับยานบรรทุกสัมภาระเทียนโจว-2 ต่อไป

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua