เทียนจินจัดแข่งขัน ‘ยานยนต์ขับขี่อัจฉริยะ’

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua