จีนเตรียมแบน ‘พลาสติกใช้แล้วทิ้ง’ บนเที่ยวบินในประเทศ | XinhuaThai

(แฟ้มภาพซินหัว : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตรวจสอบความเรียบร้อยบนเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติเป่าอัน นครเซินเจิ้น มณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 8 เม.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 26 พ.ค. (ซินหัว) — วันพุธ (26 พ.ค.) สำนักบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) ประกาศว่าจีนจะสั่งห้ามใช้ถุงบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และหลอดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งบนเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

สำนักฯ เผยว่าท่าอากาศยานที่มีปริมาณผู้โดยสารหมุนเวียนอย่างน้อย 2 ล้านคนต่อปี จะหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวในปี 2022 ก่อนจะขยับขยายไปยังท่าอากาศยานและเที่ยวบินผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งหมดในปี 2023

มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะ 5 ปี ที่ออกโดยสำนักฯ เพื่อควบคุมขยะพลาสติก ซึ่งระบุว่าการใช้พลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพแบบใช้แล้วทิ้งในอุตสาหกรรมการบินพลเรือนจะลดลงอย่างรวดเร็วภายในปี 2025 เมื่อเทียบกับระดับของปี 2020

ทั้งนี้ สายการบินในประเทศเริ่มต้นดำเนินมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังกล่าวแล้ว โดยสายการบินบางแห่งเปลี่ยนจากการใช้เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเป็นแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ทั้งยังนำร่องการคัดแยกขยะบนเครื่องบินด้วย

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]