• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ปักกิ่งประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดการขยะจากชีวิตประจำวันฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครบ …

ปักกิ่งประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดการขยะจากชีวิตประจำวันฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครบ …

ปักกิ่งประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดการขยะจากชีวิตประจำวันฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครบ 1 ปี ผิงผิงพาไปดูรถขยะคันเล็กคล่องตัวที่น่าสนใจ #垃圾分类 #社区 #คัดแยกขยะ #เขตชุมชน #ขยะจากห้องครัว

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
ลึกชัดกับผิงผิง

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]