📢ประกาศเลื่อนการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2564 (THE 2021 NATIONAL RGJ AND RRI CONFERENCES)

รายละเอียด🔽

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9453


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G