📢ประกาศเลื่อนการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2564 (THE 2021 NATIONAL RGJ AND RRI CONFERENCES) รายละเอียด🔽 https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9453

NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G