อัครราชทูตไทยประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งชื่นชมผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีน

ไชน่ามีเดียกรุ๊ปรายงานว่า วันที่ 31 พฤษภาคม สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานวันการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ณ กรุงปักกิ่ง 2021 โดยนายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อัครราชทูตได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภาคภาษาไทย ไชน่ามีเดียกรุ๊ป ชื่นชมผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีน

นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจทีกล่าวว่า จีนเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องเทคโนโลยี จากเดิมที่เป็นผู้ตาม ตอนนี้ได้กลายเป็นผู้นำแล้ว จีนมีการพัฒนาและมีความโดดเด่นแทบทุกเรื่อง ซึ่งไทยกับจีนสามารถมีความร่วมมือกันได้ทุกเรื่อง นอกจากความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว จีนยังมีประสบการณ์ตรงและชุดความรู้ในการลดความยากจน จะมีสักกี่ประเทศที่ลดความยากจนในหนึ่งชั่วอายุคน อันนี้ก็เป็นความรู้ดี ๆ ที่เราเรียนรู้กับจีนได้

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เคล็ดลับความสำเร็จของจีนอยู่ที่ไหน นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจทีตอบว่า ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ คนเยอะ เคล็ดลับความสำเร็จอยู่ที่ความมีวินัยของคนจีน ความตั้งใจที่จะดำเนินการให้ลุล่วง เวลามีแผน คนจีนจะตั้งใจทำให้ได้ตามแผน นอกจากนี้ ความเป็นผู้นำนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้จีนประสบความสำเร็จ

นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจทีเน้นว่า ปธน. สี จิ้นผิงเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศด้วย สร้างความโดดเด่นให้กับจีนในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาอย่างมาก ก็เป็นบุคคลที่น่าประทับใจ

ที่มา : อัครราชทูตไทยประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งชื่นชมผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีน

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]