ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ….

📢ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564
.
ดูรายละเอียดได้ที่ :
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9455 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
โทร. 0 2579 1370-9 ต่อ 412-413
อีเมลล์ arf.y@nrct.go.th
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G