จีนตั้ง ‘สถาบันฟื้นฟูชนบท’ ระดมทีมนักวิจัยหลายสาขา บ่มเพาะ ‘กูรูด้านเกษตร’

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua