ส่องความคืบหน้า เมกะโปรเจกต์ ‘ทางเชื่อมข้ามทะเล’ ในกว่างตง | XinhuaThai

กว่างโจว, 20 มิ.ย. (ซินหัว) — โครงการทางหลวงข้าม-ลอดทะเลเชื่อมนครเซินเจิ้น-จงซาน ระยะทาง 24 กิโลเมตร ในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบัน จะช่วยยกระดับการคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจอ่าวกว่างตง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA) ของจีนหลังก่อสร้างเสร็จในปี 2024 โดยจะย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างนครเซินเจิ้นกับนครจงซานจาก 2 ชั่วโมงเหลือเพียง 30 นาที

ทางเชื่อมทะเลดังกล่าวมีทั้งหมด 8 เลน ประกอบด้วยอุโมงค์ลอดใต้ทะเลระยะทาง 6.8 กิโลเมตร โดยอุโมงค์นี้ประกอบขึ้นจากท่อใต้น้ำ (Immersed Tube) ซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลชนิดหนึ่ง รวม 32 ท่อ และมีจุดรอยต่อขั้นสุดท้าย 1 แห่ง

เมื่อวันศุกร์ (18 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมเริ่มวางท่อใต้น้ำส่วนที่ลึกที่สุดของอุโมงค์ โดยอยู่ลึกจากระดับน้ำทะเลลงไปมากกว่า 40 เมตร

(แฟ้มภาพซินหัว : เรือพาเจ้าหน้าที่ออกเดินทางสู่บริเวณที่จะติดตั้งท่อใต้น้ำส่วนที่ลึกที่สุดของอุโมงค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเชื่อมข้ามทะเลเซินเจิ้น-จงซาน ในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน วันที่ 18 มิ.ย 2021)
(แฟ้มภาพซินหัว : เรือพาเจ้าหน้าที่เดินทางสู่บริเวณที่จะติดตั้งท่อใต้น้ำส่วนที่ลึกที่สุดของอุโมงค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเชื่อมข้ามทะเลเซินเจิ้น-จงซาน ในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน วันที่ 18 มิ.ย 2021)
(แฟ้มภาพซินหัว :  เจ้าหน้าที่ขณะทำการติดตั้งท่อใต้น้ำส่วนที่ลึกที่สุดของอุโมงค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเชื่อมข้ามทะเลเซินเจิ้น-จงซาน ในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน วันที่ 18 มิ.ย 2021)
(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่บนเรือ ขณะทำการติดตั้งท่อใต้น้ำส่วนที่ลึกที่สุดของอุโมงค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเชื่อมข้ามทะเลเซินเจิ้น-จงซาน ในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน วันที่ 18 มิ.ย 2021)

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]