1. พนักงานบริการบนรถไฟความเร็วสูง

มีหน้าที่รายงานสถานี ตรวจสอบตั๋ว ตรวจสัมภาระ รักษาความเรียบร้อยในรถไฟ ฯลฯ และให้บริการแก่ผู้โดยสาร

2. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถไฟความเร็วสูง

โดยทั่วไปจะทำงานห้องรับประทานอาหารบนรถไฟความเร็วสูง มีหน้าที่ในการจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม และบริการอื่น ๆ ให้กับผู้โดยสาร และมีหน้าที่ตรวจสอบตั๋ว

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนรถไฟความเร็วสูง

ช่วยตำรวจดูแลงานความปลอดภัยบนรถไฟ

4. พนักงานขายตั๋วและพนักงานตรวจสอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

รับผิดชอบในการจำหน่ายตั๋ว ตรวจเช็คตั๋ว และบริการตรวจตั๋วสำหรับผู้โดยสารที่สถานี

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานีรถไฟความเร็วสูง

ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

6. ตัวแทนบริการลูกค้ารถไฟ

ทำงานในศูนย์บริการลูกค้าของการรถไฟทั่วประเทศ โดยบริการรับฟัง ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารทางรถไฟ และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ซึ่งผู้โดยสารสามารถโทรด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ สำหรับการใช้บริการ

ที่มา วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 “รถไฟความเร็วสูงจีน (China Railway High-speed: CRH)”