แนะนำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับรถไฟความเร็วสูงในจีน

1. พนักงานบริการบนรถไฟความเร็วสูง

มีหน้าที่รายงานสถานี ตรวจสอบตั๋ว ตรวจสัมภาระ รักษาความเรียบร้อยในรถไฟ ฯลฯ และให้บริการแก่ผู้โดยสาร

2. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถไฟความเร็วสูง

โดยทั่วไปจะทำงานห้องรับประทานอาหารบนรถไฟความเร็วสูง มีหน้าที่ในการจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม และบริการอื่น ๆ ให้กับผู้โดยสาร และมีหน้าที่ตรวจสอบตั๋ว

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนรถไฟความเร็วสูง

ช่วยตำรวจดูแลงานความปลอดภัยบนรถไฟ

4. พนักงานขายตั๋วและพนักงานตรวจสอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

รับผิดชอบในการจำหน่ายตั๋ว ตรวจเช็คตั๋ว และบริการตรวจตั๋วสำหรับผู้โดยสารที่สถานี

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานีรถไฟความเร็วสูง

ให้บริการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

6. ตัวแทนบริการลูกค้ารถไฟ

ทำงานในศูนย์บริการลูกค้าของการรถไฟทั่วประเทศ โดยบริการรับฟัง ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารทางรถไฟ และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ซึ่งผู้โดยสารสามารถโทรด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ สำหรับการใช้บริการ

ที่มา วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 “รถไฟความเร็วสูงจีน (China Railway High-speed: CRH)”

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]