• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,916 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 283,067 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 4,071 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 39 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,800 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 77,701 ราย)
เสียชีวิตรวม 2,226 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 44 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 220,903 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,404 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 59,938 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
5,871 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,498) ปริมณฑล (1,762) จังหวัดอื่น ๆ (2,611)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ นนทบุรี(2) จันทบุรี(1) และ สระแก้ว(3)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
– จากประเทศคูเวต 2 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 184 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 168.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.52)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,978 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 621,255 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,296 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.07
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 65 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 87 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 163,087 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,877 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,384 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 772,607 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,658 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 53,298 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 696 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,213 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 191 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 922 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 84 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]