• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ประเทศ…

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
????ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,226 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 135,439 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,142 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 882 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,183 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 35,688 ราย)
เสียชีวิตรวม 832 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 26 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 89,194 ราย
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,094 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 45,413 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
2,325 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(872) ปริมณฑล (850) จังหวัดอื่น ๆ (603)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่นราธิวาส(1) ปัตตานี(3) ชลบุรี(9) สระแก้ว(2) สมุทรปราการ(1) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (3)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศอินเดีย 3 ราย
– จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
– จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 7 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 2 ราย

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 167.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 149 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 88.9)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,866 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 604,416 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 26.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 195,815 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 24 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 89.2
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 86 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 105 ของโลก

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,262 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 23 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,216 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 518,600 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 6,509 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 25,761 ราย
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 179 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,822 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 687 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 187 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 44 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]