#เสินโจว13 #สถานีอวกาศ วันที่ 16 ตุลาคม ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จในการส่งยาน “…

#เสินโจว13 #สถานีอวกาศ
วันที่ 16 ตุลาคม ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จในการส่งยาน “เสินโจว 13” ยานอวกาศบรรทุกมนุษย์ขึ้นสู่ห้วงอวกาศ โดยได้ส่งนักบินอวกาศสามนายไปยังโมดูลหลักของสถานีอวกาศเทียนเหอ

หลังจากใช้เวลา 6.5 ชั่วโมง ยานเสินโจว 13 ได้บินเข้าสู่วงโคจรอย่างราบรื่น ซึ่งได้ประกอบเข้ากับโมดูลหลักของสถานีอวกาศเทียนเหอ พร้อมทั้งประกอบเข้ากับยานขนส่ง “เทียนโจว 2” และ “เทียนโจว 3” ซึ่งได้ประกอบเข้ากับตัวสถานีอวกาศก่อนหน้านี้ จนกลายเป็นยานอวกาศที่ประกอบด้วยโมดูลสี่ส่วนด้วยกัน

ยานเสินโจว 13 มีนักบินสามนายด้วยกัน คือนายไจ๋ จื้อกาง นางหวัง ย่าผิงและนายเยี่ย กวางฟู่ โดย นางหวัง ย่าผิงเป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกของจีนที่ได้เข้าปฏิบัติภารกิจในสถานีอวกาศ

พวกเขาจะอยู่ในวงโคจรนาน 6 เดือน ถือเป็นการอยู่ในวงโคจรครั้งที่นานที่สุดของนักบินอวกาศจีนในปัจจุบัน และเป็นการอยู่บนห้วงอวกาศหลังจากที่สถานีอวกาศเข้าสู่สถานการณ์ใช้งานอย่างเป็นทางการ

ในระหว่างปฏิบัติภารกิจ พวกเขาจะออกไปทำภารกิจนอกยาน 2—3 ครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจการสร้างสถานีอวกาศต่อไป

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
รู้จีนตามอรัญญา

ติดต่อเรา