จีนส่งเสริมความรู้-อบรม ‘ปฐมพยาบาล’ ในโรงเรียน

(แฟ้มภาพซินหัว : นักเรียนสร้างสรรค์งานศิลปะที่โรงเรียนประถมในเมืองเชียนอัน มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน วันที่ 15 ต.ค. 2021)

ปักกิ่ง, 20 ต.ค. (ซินหัว) — กระทรวงศึกษาธิการจีนเปิดตัวโครงการส่งเสริมความรู้และการอบรมด้านการปฐมพยาบาลแก่เยาวชนวัยเรียน

คำสั่งจากกระทรวงฯ ระบุการดำเนินโครงการนำร่องในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย 150 แห่ง ซึ่งมุ่งเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลในสถานศึกษา จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลให้โรงเรียน และอบรมความรู้ด้านการปฐมพยาบาล

นอกจากนั้นโครงการดังกล่าวยังมุ่งปรับปรุงการรับมืออาการบาดเจ็บทั่วไป เช่น สำลัก บาดแผลเลือดออก ข้อเคลื่อนหัก และเคล็ดขัดยอก ตลอดจนสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น จมน้ำ แผลไฟไหม้ โรคลมแดด และภัยธรรมชาติ เป็นต้น

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :

Xinhua

ติดต่อเรา