นครเฉิงตูวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยเร่งปรับปรุงนโยบายการบริโภคและมุ่งมั่นที่จะสร้างศูนย์นวัตกรรมการบริโภคระหว่างประเทศ รวมถึงศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์การจัดสรรทรัพยากร และศูนย์รักษาคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการของธุรกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นครเฉิงตูยังพยายามเพิ่มความต้องการให้แก่ผู้บริโภคโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น คิดค้นและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มการกระจายสินค้าที่นำเข้า และเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยมีการรวบรวมแบรนด์ระดับไฮเอนด์จำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมของนครเฉิงตูให้เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อทางวัฒนธรรมระดับโลกและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ส่งเสริมและจัดจำหน่ายสินค้าให้มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างรายละเอียดวัฒนธรรมให้แก่สินค้า ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเฉิงตูได้ซื้อสินค้าที่มีเอกลักษณ์และแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่น  นอกจากนี้ ยังเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมและกระตุ้นการบริโภค โดยรัฐบาลเฉิงตูเร่งใช้แผนพัฒนาเมือง 3 ปี เพื่อส่งผลให้ธุรกิจพัฒนามากขึ้น มีเป้าหมายที่จะสร้างย่านธุรกิจให้มีชื่อเสียงระดับโลก มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบใหม่เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจมากขึ้น
การส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นการพัฒนาระบบ 6G โดยรัฐบาลเฉิงตูมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมโดยเปิดศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Academy of Sciences) เตรียมสร้างห้องปฏิบัติการแห่งชาติ เขตเทียนฝู พร้อมทั้งมีเป้าหมายที่จะทำให้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเฉิงตูยกระดับไปสู่การเป็นห้องปฏิบัติการระดับประเทศ รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่และดำเนินการนำร่องในโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเร่งการสร้างศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นครเฉิงตูมุ่งมั่นในการสร้างระบบเศรษฐกิจเพื่อสร้างเขตการค้าเสรีภายในประเทศ
นครเฉิงตูกำลังก่อสร้างสนามบินนานาชาติเทียนฝู และเตรียมเปิดเส้นทางการบินตรงระหว่างประเทศมากกว่า 5 เส้นทาง เพื่อส่งเสริมการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเน้นเส้นทางจาก นครเฉิงตู  – เขตไป๋เซอ กว่างซี – อ่าวเป่ยปู้ โดยการขนส่งผ่านทางระบบรางและระบบเรือ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพโครงการ New Land and Sea Corridor ปรับปรุงเครือข่ายระบบราง สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ  ช่วยส่งเสริมทิศทางการค้าและการลงทุน โดยรัฐบาลจีนกำลังเน้นนโยบาย One Belt One Road  เชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างอาเซียน และสหภาพยุโรป ในการสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นครเฉิงตูมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานธุรกิจ วางแผนพัฒนาเมืองโดยเน้นการลดภาษีสินค้าจำนวนมากและลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทเอกชน สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการปรับโครงสร้างบริษัทเอกชน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยนำปัญหาจากครั้งก่อนมาปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประมูลและการเสนอราคาสำหรับบริษัทที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง เน้นการนำเครือข่ายเข้ามาใช้เพื่อความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลจะเข้ามากำกับดูแลเครือข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม

นครเฉิงตูเร่งจัดตั้งเขตสาธิตระบบนิเวศวิทยาแห่งชาติและเริ่มแผนพัฒนาโครงการปลูกป่าตะวันออก
นครเฉิงตูให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมมลพิษ ส่งเสริมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศวิทยาโดยมีการดำเนินการ 4 รูปแบบ เพื่อเป็นเมืองต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างเมืองให้สวยงามและน่าอยู่ ส่งเสริมระบบการนำร่องของศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์หมีแพนด้า เพื่อให้เป็นส่วนหลักของระบบการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังเริ่มโครงการปลูกป่าตะวันออก ให้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40.2 สร้างสวนสาธารณะหลงเชวียน  สวนสาธรณะจินเฉิง และสวนสาธารณะจิ่นเจียง ในส่วนของการสร้างคุณภาพของการจ้างงาน  และพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวเฉิงตูและขจัดความยากจน สร้างกลไกที่มั่นคงในการเพิ่มประสิทธิภาพของการจ้างงานเพื่อขจัดความยากจน ส่งเสริมการจ้างงาน รวมถึงตรวจสอบบริษัทอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการว่างงาน สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชากรในพื้นที่ เช่น  นักศึกษาจบใหม่  ทหารผ่านศึก และแรงงานก่อสร้าง เป็นต้น นอกจากนั้น รัฐบาลนครเฉิงตูยังกำหนดเป้าหมายในปี 2563 ให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 23,000 อัตรา

 

 

จัดทำโดย
นางสาวณัฐสินี พงษ์จิรวณิช นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

เรียบเรียงโดย
นางสาวจิรัชญา  นามวงษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
นางสาวชญานุช  หนูทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

แหล่งที่มา 
บัญชีทางการของ Chengdu Public โดยอ้างอิงจากสำนักข่าว HUOXI NENGYUANหัวข้อ :ปี 2563 นครเฉิงตูตั้งเป้าเศรษฐกิจทะลุ 7.5 %
(ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม 2562)

ที่มา : https://thaibizchina.com/