มณฑลซานตงเร่งเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจทางทะเลที่แข็งแกร่ง

มณฑลซานตง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของจีนได้เพิ่มความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลที่แข็งแกร่งมุ่งสู่การเป็นท่าเรือที่ใหญ่ระดับโลก สร้างระบบอุตสาหกรรมทางทะเลที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลแบบยั่งยืน

ชายฝั่งทะเลของมณฑลซานตงมีความยาว 3,024.4 กิโลเมตร คิดเป็นประมาณ 1 ใน 6 ของชายฝั่งทะเลทั้งหมดของจีน มีท่าเรือธรรมชาติมากกว่า 20 แห่งตามแนวชายฝั่ง และเกาะริมชายฝั่ง 296 แห่ง มีพื้นที่แนวชายหาดประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร ทำให้มณฑลซานตงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและมีศักยภาพสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่าเรือ

ตามการรายงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลมณฑลซานตง ครั้งที่ 14 ในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) มณฑลซานตงมีเป้าหมายที่จะสร้างศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศที่มีศูนย์กลางท่าเรืออยู่ที่เมืองชิงต่าว ปรับปรุงการรวบรวมและการกระจายท่าเรือ เร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมท่าเรือ และสร้างเมืองแบบบูรณาการ ให้กลายเป็นมณฑลที่รองรับเศรษฐกิจการท่าเรือที่แข็งแกร่ง

บริษัท Shandong Port Group ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และได้รวบรวมท่าเรือหลักในมณฑลซานตงขึ้น ได้แก่ ท่าเรือชิงต่าว ท่าเรือเยียนไถ ท่าเรือรื่อจ้าว และท่าเรือปั๋วไห่ เพื่อให้เกิดความสะดวก การพัฒนาปรับปรุง และการบริการของท่าเรือ

ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2564 บริษัท Shandong Port Group มีปริมาณการขนส่งสินค้าถึง 371 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2563 และปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สูงถึง 7.93 ล้าน (TEUs) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของทุก ๆ ปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลมณฑลซานตง ครั้งที่ 13 ในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) มณฑลซานตงมีโครงการสร้างเขตสาธิตการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลระดับมณฑล 105 แห่ง หนึ่งในนั้นเป็นระดับประเทศ 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40 ของประเทศ โดยสิ้นปี พ.ศ. 2563 มณฑลซานตงได้สร้างฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลแล้วจำนวน 79,000 เฮกตาร์ โดยมีรายได้มากกว่า 250,000 ล้านหยวนตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ยังเสริมสร้างและผลักดันความแข็งแกร่งของกลุ่มอุตสาหกรรมทางทะเล ได้แก่ อุตสาหกรรมการต่อเรือในเมืองชิงต่าว วิศวกรรมทางทะเลในเมืองเยียนไถ อุปกรณ์ไฟฟ้าในเมืองเหวยฟาง น้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง เป็นต้น

 

 

แหล่งที่มา: เว็บไซต์ทางการของมณฑลซานตง http://www.iqilu.com/ (齐鲁网) วันที่ 15 มิถุนายน 2564
http://news.iqilu.com/shandong/yaowen/2021/0615/4882053.shtml (ภาษาจีน)
http://shandong.chinadaily.com.cn/2021-06/16/c_633521.htm (ภาษาอังกฤษ)

ภาพประกอบ: http://www.iqilu.com/

ที่มา : https://thaibizchina.com/

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]