โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท China Lesso ได้ร่วมมือกับรัฐบาลเจียงซีก่อสร้างบริษัท Jiangxi Lesso Technology Industrial Co., Ltd. บนพื้นที่กว่า 158 ไร่ที่นครหนานชาง ด้วยเงินทุน 2 พันล้านหยวน โดยโครงการทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี สำหรับโครงการก่อสร้างระยะที่ 1 วางแผนจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน โดยเน้นการจัดตั้งศูนย์การผลิตแบบอัตโนมัติ ศูนย์โลจิสติกส์คลังสินค้า และศูนย์การวิจัย หลังจากสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีกำลังการผลิตท่อวัสดุสีเขียวรูปแบบใหม่กว่า 120,000 ตันต่อปี สร้างรายได้เฉลี่ยปีละมากกว่า 2 พันล้านหยวน และก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 200 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัท China Lesso ได้ประกาศลงทุนก่อสร้างบริษัท Fujian Lesso Technology Industrial Co., Ltd. ที่นครฝูโจว ภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีกำลังการผลิต PPR (Polypropylene Random) และท่อ PE PVC กว่า 15,000 ตันต่อปี และจะมีการจ้างงานกว่า 200 ตำแหน่ง

ร่างโรงงานการผลิตบริษัท Jiangxi Lesso                                           โรงงานระยะที่ 1 ที่กำลังก่อสร้างอยู่ของบริษัท Jiangxi Lesso

บริษัท China Lesso Group Holdings Limited เป็นรัฐวิสาหกิจนำร่องเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาการผลิตวัสดุก่อสร้างบ้าน ท่อระบายน้ำ วัสดุตกแต่งบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเกษตรสมัยใหม่ ห้องน้ำห้องครัว ประตูและหน้าต่าง อุปกรณ์ป้องกันน้ำ อุปกรณ์กันน้ำอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย สายไฟฟ้าสายเคเบิล ส่องแสงสว่าง วัสดุสุขาภิบาล และกรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล รวมแล้วมีผลิตภัณฑ์กว่า 10,000 ประเภท ในปี 2562 บริษัทมีมูลค่ารายได้กว่า 2.63 หมื่นล้านหยวน มีสาขาบริษัทกว่า 80 แห่งและฐานการผลิตสำคัญกว่า 23 แห่งทั่วโลก อาทิ แคนาดา และอินโดนีเซีย

การพัฒนาความเป็นอัตโนมัติและความเป็นอัจฉริยะในการผลิตวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท Jiangxi Lesso สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ในไทย ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะชักชวนการลงทุนของบริษัทไปขยายฐานการผลิตในไทยเพื่อกระตุ้นตลาดวัสดุก่อสร้างภายในประเทศ

**********

แหล่งอ้างอิง https://www.sohu.com/a/439896163_260579

https://www.jxcn.cn/system/2020/05/25/018902300.shtml

 

 

 

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/