เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เมืองสำคัญในประเทศจีนทั้ง 38 เมือง เช่น นครเฉิงตู ปักกิ่ง และมหานครเซี่ยงไฮ้ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและยื่นสมัครงาน พร้อมทั้งเผยแพร่แบบรายสัปดาห์ เพื่อช่วยให้พนักงานทั่วไปเข้าใจสถานการณ์การจ้างงานภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ตามรายงานประจำสัปดาห์ที่สี่เผยแพร่ในวันที่ 7 มีนาคม ระบุว่า หากมองจากภาพรวมระดับประเทศแล้ว การกลับมาดำเนินงานตามปกติในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในสัปดาห์ที่สี่มีอัตราการประกาศรับสมัครงานสูงขึ้นกว่าร้อยละ 21.43 เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า และอัตราการส่งใบสมัครงานสูงขึ้นถึงร้อยละ 35.05 ดัชนีการแข่งขันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12.3  (ดัชนีการแข่งขัน = จำนวนผู้สมัครงาน / ตำแหน่งการสมัครงานขององค์กรต่าง ๆ)

แต่เมื่อเทียบกับการรับสมัครงานหลังจากช่วงวันหยุดปี 2562 แล้ว ความต้องการการจ้างงานและพฤติกรรมการสมัครงานในปีนี้ยังคงต่ำกว่าปี 2562 จำนวนความต้องการจ้างงานจากองค์กรต่าง ๆ ลดลงถึงร้อยละ 46.57 และจำนวนการส่งประวัติสมัครงานลดลงร้อยละ 67.2  อีกทั้งการดำเนินการรับสมัครงานในปีนี้ล่าช้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ตาม ความต้องการจ้างงานในปัจจุบันเริ่มเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะฟื้นตัวภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

อาชีพยอดนิยม 3 อันดับแรกในนครเฉิงตู
การจัดอันดับของธุรกิจยอดนิยมยังคงเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง และวิศวกรรม ในสัปดาห์ที่สี่หลังจากการกลับมาทำงานตามปกติ ดัชนีการแข่งขันเพิ่มขึ้นถึง 31.3 และในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และบริการด้านไอทีอยู่ในอันดับที่สองและสามโดยมีดัชนีการแข่งขันอยู่ที่ร้อยละ 20.9 และ 18.4 ตามลำดับ แต่ที่น่าสนใจคือเป็นเวลากว่าสามสัปดาห์แล้วที่เงินเดือนเฉลี่ยของอาชีพเกมออนไลน์ในนครเฉิงตูอยู่ในอันดับแรก

อัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดหลังจากที่กลับมาดำเนินการตามปกติในสัปดาห์ที่สี่ ในนครเฉิงตู

1 เกมส์ออนไลน์ 10,813
2 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 10,456
3 บริการด้านไอที 10,420
4 กองทุน / หลักทรัพย์ / การลงทุน / การซื้อขายล่วงหน้า 10,157
5 การคมนาคม / การขนส่ง 9,308
6 การสื่อสารโทรคมนาคม / อุปกรณ์เครือข่าย 9,091
7 อสังหาริมทรัพย์ / การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง / วิศวกรรม 8,967
8 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ / วงจรไฟฟ้า 8,819
9 การแพทย์ / เสริมความงาม / บริการด้านสุขภาพ 8,803
10 อินเทอร์เน็ต / อีคอมเมิร์ซ 8,800

สำหรับเงินเดือนพนักงานในองค์กรโดยเฉลี่ยในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมอยู่ที่ 8,286 หยวน/เดือน ลดลงร้อยละ 1.0  เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า แม้อาชีพในอุตสาหกรรมการผลิตจะมีค่าตอบแทนสูง เนื่องจากความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีอัตราลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ นอกจากนั้น อาชีพเกมออนไลน์ในนครเฉิงตูติดอันดับหนึ่งเป็นระยะเวลาสามสัปดาห์ติดต่อกันโดยมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 10,813 หยวน/เดือน

เมื่อมองภาพรวมในระดับประเทศแล้ว ข้อมูลล่าสุดที่ปรากฏในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม มีจำนวนพนักงานร้อยละ 72.8 กลับไปทำงาน ในขณะที่มีจำนวนร้อยละ 21.8 ยังไม่สามารถเดินทางกลับไปทำงานได้ สำหรับในผู้ที่ไม่ได้กลับไปทำงานนี้มีการลาออกจากงานกว่าร้อยละ 34.9 อีกร้อย 29.3 ยังคงอยู่ที่ภูมิลำเนาเพื่อรอให้บริษัทเรียกตัวกลับ และกลุ่มสุดท้ายคือไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้เนื่องจากมีการควบคุม จำนวนร้อยละ 28.8

 

******************************************

จัดทำโดย               นางสาวชญานุช  หนูทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
แหล่งที่มา               บัญชีวีแชททางการของ 成都发布 https://mp.weixin.qq.com/s/3GIaROU9IaVC6ykehEQjag ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2563

ที่มา : https://thaibizchina.com/