วารสาร “วิทย์ไมตรีไทย-จีน” ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563
“ฉางเอ๋อ 5 และการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของจีน”

เนื้อหาประกอบด้วย

  • ฉางเอ๋อ 5 และโครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีน
  • ก้าวต่อไปของโครงการอวกาศจีน
  • ท่าอวกาศยานของจีน
  • หน่วยงานด้านอวกาศของจีน
  • วิทยาศาสตร์ด้านอวกาศของจีนในอนาคต
  • รู้จักคนไทยในจีน “ดร.มานพ อ้อพิมาย”

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2563 3 MB 453