Inside Innovation | รถยนต์ไร้คนขับ 5G ของจีน

Inside Innovation ‘รถยนต์ไร้คนขับ 5G ของจีน’

สัมภาษณ์ คุณเควิน สวี (Kevin Xu) ผู้ก่อตั้งและรองประธานบริษัท NEOLIX
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เริ่มเผยแพร่คลิปวิดีโอ วันที่ 14 มกราคม 2564

NEOLIX เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ของจีน ตั้งอยู่ ณ กรุงปักกิ่ง
ปี 2016 – เริ่มต้นธุรกิจด้านการวิจัยและพัฒนาด้านรถยนต์ไร้คนขับด้วยระบบ 5G Internet of Vehicle ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ และโรงงานผลิตรถยนต์อัตโนมัติระบบ L4-level เจ้าแรกของโลก ปัจจุบัน รถยนต์ไร้คนขับให้บริการขายอาหาร รักษาความปลอดภัย ขนส่งสิ่งของ ถูกใช้งานในประเทศจีนมากกว่า 30 เมือง และในต่างประเทศอีก 6 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย

เควิน สวี หุ้นส่วน และรองประธานบริษัท NEOLIX ให้ความเห็นว่า “คน” เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่จะส่งผลให้ธุรกิจรวมถึง Startup จะประสบความสำเร็จ การรวมกลุ่มคนในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน AI 5G telecommunication การตลาด รวมถึงคนที่เคยทำงานกับภาครัฐบาล มาร่วมทีม ที่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะไปให้ถึง

ปัจจัยที่สอง คือ ความเร็วในการคิดและลงมือทำ ปัจจุบันมีธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับจำนวนมาก NEOLIX เป็นบริษัท Startup แรก ๆ ที่ทำ ตั้งแต่ปี 2016 ในตอนนั้น คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นอนาคตและการเติบโตของธุรกิจนี้ วันนี้ Neolix จึงเป็นผู้นำในธุรกิจนวัตกรรมนี้

“คน คือ บุคคลที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 30 พฤษภาคม 2559

Inside Innovation คลิปวิดีโอนำเสนอนวัตกรรมของจีนโดย ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.))

ติดต่อเรา