เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน (MIIT) เผย “แผนพัฒนาอุตสาหกรรม Big Data” ภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 (2564-2568) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม Big Data อย่างมีคุณภาพสูง ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และผลักดันการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีคุณภาพสูง รวมถึงสนับสนุนทางการเงินและความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนบ่มเพาะระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้ตั้งเป้าว่า ภายในปี 2568 อุตสาหกรรม Big Data ของจีนจะมีมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านหยวน และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 25 ต่อปี ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม Big Data ของจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 ขึ้นไปต่อปี และมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านหยวนในปี 2563

แหล่งที่มา :

https://m.chinanews.com/wap/detail/zw/cj/2021/12-01/9619498.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/