1. จีนเร่งผลักดันเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนารอบด้าน

2 ธ.ค. 64 – จีนวางเป้าหมายส่งเสริมความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ด้าน ได้แก่ 1) เสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการตามนโยบาย 2) ปฏิรูปการจัดการแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและปรับปรุงกลไกการจัดทําโครงการและกลไกการดำเนินงานขององค์กร 3) ปรับปรุงระบบบริการข้อมูลหรือแพลตฟอร์มในการแบ่งปันความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง 4) ปรับปรุงมาตรการทางการคลังด้านการจัดเก็บภาษี เร่งพัฒนาเทคโนโลยีการเงิน จัดตั้งระบบบริการและกลไกการทำงานของทุนทางการเงิน เพื่อลงทุนและรองรับความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ทีมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ “ผู้บุกเบิก” ในการฟื้นฟูชนบท

1 ธ.ค. 64 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 289,800 คน ในการฟื้นฟูพื้นที่ในชนบท เพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยให้บริการสายด่วนปรึกษา สอนเทคนิคการเพาะปลูก แนะนำเทคโนโลยีการหมักชีวภาพแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร เพิ่มรายได้ของเกษตรกร พร้อมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีการปลูกพืชด้วยการใช้ฟิล์มพลาสติกคลุมดิน การปลูกพืชในเรือนกระจก ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลิตผลทางการเกษตร ลดต้นทุนการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ย

3. จีนยกระดับสถานะอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย

3 ธ.ค. 64 – จีนมุ่งเน้นที่จะทำให้การสอบเข้าวิทยาลัยอาชีวศึกษามีสถานะเทียบเท่ากับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สนับสนุนการศึกษาทักษะอาชีพที่เน้นการลงมือภาคปฏิบัติ เพื่อยกระดับสถานะของอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้าหมายขยายการรับสมัครนักศึกษา เพื่อช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีทางเลือกทางการศึกษาที่หลากหลาย และมีหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความสนใจ ความถนัดความสามารถ และสามารถพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเองในอนาคตได้

4. จีนประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมนบิ๊กดาต้า

1 ธ.ค. 64 – แผนการพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าของจีน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน กล่าวว่า ขนาดอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าของประเทศจะทะลุ 3 ล้านล้านหยวน (ราว 15.9 ล้านล้านบาท) ภายในสิ้นปี 2025 โดยมีอัตราการเติบโตรวมราวร้อยละ 25 ต่อปี กระทรวงฯ ระบุว่าจะจัดตั้งกลไกการกำหนดราคาที่มุ่งเน้นตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต และจะเพิ่มความตระหนักรู้ทางสังคมด้านบิ๊กดาต้า และสร้างแรงจูงใจให้กับผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนด้วยบิ๊กดาต้า

5. “การขนส่งอัจฉริยะ” การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติในอีก 10-40 ปีข้างหน้า

2 ธ.ค. 64 – โรบิน หลี่ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Baidu กล่าวถึง จุดเริ่มต้นของการเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง การขนส่งอัจฉริยะ คือการหารือถึงวิธีแก้ปัญหาการจราจร วิธีลดอุบัติเหตุบนท้องถนน วิธีช่วยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ฯลฯ โดยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 5G คลาวด์คอมพิวติ้ง และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในด้านการขนส่ง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ ซึ่งจะทำให้การเดินทางดีขึ้นกว่าเดิม

ที่มา

  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-12/02/content_526260.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-12/01/content_526175.htm?div=-1
  • https://news.cctv.com/2021/12/03/ARTImm0yvTV0aCfZFdNNN6lB211203.shtml?spm=C94212.P2Zgu9C2lQBU.EdmaNB4aadRE.4
  • https://www.xinhuathai.com/china/246447_20211201
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2021-12/02/content_526262.htm?div=-1