จารุวรรณ อุดมทรัพย์ | โครงการ Talented Young Scientist Program (TYSP)

จารุวรรณ อุดมทรัพย์ (แป้น)
ปริญญาเอก – Management Science and Engineering, Kunming Science and Technology
ปริญญาโท – Enterprise Management, Kunming Science and Technology
ปริญญาตรี – นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ย้อนเวลากลับไปเมื่อสองปีก่อน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2018  “แป้น” เพิ่งยื่นเรื่องขอจบและรอรับปริญญาเอก และกำลังวางแผนอนาคตในจีน แต่ก็เพิ่งทราบว่าวีซ่านักเรียนจะหมดในอีก 3 สัปดาห์เช่นกัน

ระยะเวลากระชั้นชิดนี้ “แป้น” รีบส่งใบสมัครไปตามเว็บไซต์หางานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 51job 智联招聘网 ฯลฯ เรียกได้ว่า ฝากประวัติไว้ในทุกแอปก็ว่าได้ หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีบริษัทต่าง ๆ ติดต่อมาให้ไปสัมภาษณ์ มีที่ทั้งน่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือ แป้นพยายามคัดเลือกและให้โอกาสตัวเองได้ลองไปสัมภาษณ์ หรือแม้กระทั่งไปทดลองงาน พลาดพลั้งไปบ้าง ก็ถือเป็นประสบการณ์ เช่น แป้นได้ไปทดลองงานที่บริษัทรับเหมาตกแต่งบ้าน ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ไปลองงาน 1 วัน ก็คิดว่าเราไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรของวงการขายจีน

ช่วงนั้นรู้สึกท้อแท้มาก เวลาที่วีซ่าใกล้จะหมดก็ใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ  วันหนึ่ง ก็มีโทรศัพท์เรียกให้ “แป้น” ไปสัมภาษณ์ที่บริษัท Kunming Hi-tech Software and Information Security Evaluation Laboratory Co. Ltd (KMST) วันที่ “แป้น” ไปสัมภาษณ์ ผู้จัดการบริษัทฯ ได้พูดถึงโครงการ “Talented Young Scientist Program (TYSP)” หรือโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และแนะนำให้ “แป้น” สมัครโครงการนี้ เพื่อทำงานกับบริษัท

ปัจจุบัน “แป้น” ได้รับการต่อทุนเป็นปีที่สอง และมีโอกาสในการร่วมงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและโครงการอื่น ๆ ของจีน หากไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว คนธรรมดาอย่าง “แป้น” คงไม่มีโอกาสดี ๆ แบบนี้ค่ะ

Talented Young Scientist Program (TYSP)

TYSP เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในจีน ค้นหานักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศทั่วโลก ให้มาศึกษาค้นคว้าวิจัยในประเทศจีนค่ะ

บริษัท KMST เข้าร่วมโครงการ TYSP มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ เช่น  

 1. ศึกษามาตรฐานระบบความปลอดภัยของข้อมูลในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปรียบเทียบความแตกต่างและปัญหาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ศึกษาระบบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลภายในประเทศจีนและการวิเคราะห์ปัญหาเสนอแบบจำลองอ้างอิงการวิจัยและกรอบระบบมาตรฐาน 
 3. ศึกษาตลาดซอฟต์แวร์ที่พัฒนาแล้วเพื่อค้นหาความแตกต่างระหว่างตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือในประเทศกำลังพัฒนา (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพัฒนาตลาดซอฟต์แวร์ของจีนในอนาคต
 4. ศึกษารูปแบบและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการถ่ายโอนเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การดำเนินการตามรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่รัฐบาลกำหนด เป็นต้น  

โครงการ TYSP หรือเรียกว่า ทุน TYSP เพราะผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนเป็นค่าครองชีพ โดยโครงการนี้ มีระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี และสามารถต่อทุนได้อีก 1 ปี หากมีผลงานดีเด่น

รายละเอียดโครงการ TYSP ค้นหาได้จาก http://tysp.cstec.org.cn/en/index.aspx

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จะต้องมีหน่วยงานที่รับรองเราและทำงานด้านการวิจัย (ขอใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่เราทำอยู่)
 2. จบปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยมาเป็นเวลา 5 ปี
 3. อายุไม่เกิน 45 ปี
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีหรือภาษาจีนได้
 5. หากได้รับทุนจะต้องทำงานในประเทศจีน
 6. จะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของจีน

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ค้นหาตำแหน่งงาน บริษัท และเมืองที่เราต้องการ ที่เมนู Jobs
 2. เลือกบริษัทสมัครที่ต้องการหรือบริษัทโฮสต์
 3. กรอกใบสมัคร (ข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานการวิจัย ฯลฯ) พร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ ตามที่โครงการระบุอัปโหลดขึ้นเว็ป

เมื่อหน่วยงานหรือบริษัทโฮสต์ ได้รับข้อมูลแล้ว จะพิจารณาและคัดเลือกต่อไป  ซึ่งเราจะต้องหมั่นเข้าไปเช็ค account รายละเอียดความเคลื่อนไหว เพราะทุกอย่างจะทำการอัปเดทในเว็ปไซต์

หากได้รับการตอบรับ หน่วยงานหรือบริษัท ฯ จะส่งจดหมายตอบรับมาให้ และให้เรายื่นจดหมายรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ( กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มจดหมายรับรองจากเว็บไซต์และยื่นต่อกระทรวง อว. ของ ไทย เพื่อให้ทำการรับรองให้

“แป้น” ได้รับความช่วยเหลือจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทน.) หรือชื่อปัจจุบัน คือ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นผู้ประสานงานให้ เมื่อเราได้รับหนังสือรับรองที่มีตราจากกระทรวง อว. แล้ว ก็ให้อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ค่ะ

หลังจากนี้บริษัทโฮสต์ก็จะนำเอกสารทั้งหมดเพื่อให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จีนพิจารณาต่อไป

ตั้งแต่วันสมัครถึงวันประกาศผลต้องใช้เวลาราว ๆ เกือบครึ่งปีค่ะ เนื่องจากการพิจารณาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จีน จะพิจารณาปีละ 2 ครั้ง เพื่อน ๆ คนไหนที่มีคุณสมบัติครบและอยากมาทำงานในประเทศจีน ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและทันสมัย ต้องไม่พลาดที่จะศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นะคะ

ติดต่อเรา