Science Technology Innovation Weekly No.1/2565

1. ความก้าวหน้าและผลงานใหม่ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุฟาสต์

6 ม.ค. 65 – กล้องโทรทรรศน์วิทยุฟาสต์ (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope: FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดใหญ่ที่สุดของจีน เป็นอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่ใช้บันทึกและวัดสัญญาณคลื่นวิทยุจากวัตถุท้องฟ้าและอวกาศที่ตามนุษย์ไม่สามารถมองเห็น มีจานรับสัญญาณมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ได้สร้างผลงานอันน่าทึ่งทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญหลายครั้ง เช่น เป็นเครื่องมือในการตรวจสเปกตรัมไฮโดรเจนของสนามแม่เหล็กระหว่างดวงดาว ตรวจจับการระเบิดของคลื่นวิทยุอย่างรวดเร็วและตรวจจับพัลซาร์ (pulsar) ใหม่ได้ 500 ดวง ซึ่งการตรวจจับดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ตรวจจับสัญญาณนอกโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

2. จีนทำลายสถิติการทดลองตัวนำยวดยิ่งขั้นสูง Tokamak (EAST) เก็บกักพลาสม่าได้นานถึง 1,056 วินาที

4 ม.ค. 65 – การทดลองตัวนำยวดยิ่งขั้นสูง Tokamak (EAST) จากห้องปฏิบัติการสถาบันการวิจัยวัสดุศาสตร์เหอเฟย สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน สร้างสถิติใหม่ในการเก็บกักพลาสมาอุณหภูมิสูงหรือพลาสมาร้อน (hot plasma) ได้นานถึง 1,056 วินาที ซึ่งเป็นเวลาที่ยาวที่สุดในโลก การวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านพลังงานฟิวชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานสะอาดที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษยชาติในอนาคต

3. สถานีอวกาศจีน : สนามทดสอบเทคโนโลยี

4 ม.ค. 65 – สำนักงานวิศวกรรมอวกาศ (CMESO) กำลังวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักและกำลังพัฒนายานอวกาศที่มีมนุษย์ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ โดยการนำยานอวกาศที่มีมนุษย์ลงจอดบนดวงจันทร์นั้น มีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยงสูง แต่ผลตอบแทนระยะยาวนั้นมหาศาล สถานีอวกาศจีนลอยอยู่ในวงโคจรที่ความสูงประมาณ 400 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก และวงโคจรค่อนข้างคงที่จะอยู่ห่างไกลจากดวงจันทร์มาก(ประมาณ 380,000 กิโลเมตร) จึงไม่สามารถลงจอดบนดวงจันทร์ได้ แต่สามารถใช้เป็นพื้นที่ทดสอบเทคโนโลยีสำหรับการสำรวจดวงจันทร์

4. สรุปผลตามแผนปี 2021 และแผนหลัก 10 ประการ ในปี 2022

7 ม.ค. 65 – ผลการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2022 ของจีน ยึดแนวคิดการพัฒนาใหม่ มุ่งเน้น 10 ด้าน : 1. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการวางแผนอย่างครอบคลุม 2. การดำเนินการตามแผน 10 ปี 3. ยกระดับประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการแห่งชาติ 4. เสริมสร้างสถานะขององค์กร 5. เร่งการวิจัยและการประยุกต์ใช้เพื่อการเติบโตที่มั่นคง 6. สนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอน 7. สร้างศูนย์นวัตกรรมระดับสูงแห่งชาติ 8. ปฏิรูประบบนิเวศ 9. เร่งฝึกอบรมผู้ที่มีความสามารถ 10. เปิดกว้างของความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์

5. ปรับทัศนคติในการทำงานและความก้าวหน้าจาก “สังคมการศึกษา” เป็น “สังคมแห่งความสามารถ”

7 ม.ค. 65 – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปี 2022 ในจีน คาดว่าจะสูงถึง 10.76 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 1.67 ล้านคน) จีนพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2022 ได้รับการจ้างงานที่มีเสถียรภาพ ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน โดยไม่เน้นที่อัตลักษณ์ของสถานศึกษา แต่เน้นทักษะวิชาชีพและตำแหน่งงานที่เหมาะสม ปรับทัศนคติสังคมจาก ‘สังคมการศึกษา’ เป็น ‘สังคมที่มีความสามารถ’ ดำเนินกิจกรรม “บริการจัดหางานตามสถานศึกษา” ที่ให้บริการแนะแนวการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และจัดโครงการฝึกงาน เพิ่มความมั่นใจในการหางานและเพิ่มการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขัน

ที่มา

  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-01/06/content_528525.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-01/04/content_528448.htm?div=-1
  • http://www.stdaily.com/kjrb/kjrbbm/2022-01/04/content_1244003.shtml
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-01/07/content_528741.htm?div=-1
  • https://news.cctv.com/edu/?spm=C94212.PGZDd8bkBJCZ.0.0

ติดต่อเรา