ฉางซาเปิดตัวโครงการ “5G Acceleration Port” ส่งเสริมอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้ 5G

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เมืองมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยว่ลู่ซาน (Yuelushan National University Science and Technology City) ในนครฉางซา จัดพิธีเปิดตัวโครงการ “5G Acceleration Port” (5G加速港) ซึ่งนับเป็นการเปิดตัวฐานนวัตกรรมและแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้ 5G ที่สำคัญของมณฑลหูหนาน ขณะเดียวกัน ยังได้ลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 5G กับ 6 บริษัท เช่น ไชน่า โมบาย (China Mobile) และหัวเหวย (Huawei) รวมถึงลงนามความร่วมมือในโครงการ “5G+ห้องปฏิบัติการความร่วมมือการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Internet)” กับ 6 หน่วยงาน เช่น China Electronics Corporation (CEC) Industrial Internet และศูนย์วิจัยของบริษัทไชน่า ยูนิคอม (China Unicom)

สำหรับ “5G Acceleration Port” นับเป็นโครงการแรกของเมืองมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยว่ลู่ซาน
ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้ 5G และการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม 5G ปัจจุบัน มีบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจในพื้นที่โครงการรวม 56 ราย ส่วนใหญ่ดำเนินงานด้านการใช้เทคโนโลยี 5G ที่ประสานเข้ากับบิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ การเงิน การประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ ในอนาคต เมืองมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยว่ลู่ซานมีแผนขยายการดำเนินงานของ “5G Acceleration Port” เพิ่มเติม เช่น จัดตั้งกองทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนารูปแบบใหม่ รวมถึงก่อสร้างศูนย์นิทรรศการเทคโนโลยี 5G

อนึ่ง เมืองมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยว่ลู่ซานตั้งอยู่ที่นครฉางซา มีขนาดพื้นที่ 24.65 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งรวมของสถาบันอุดมศึกษากว่า 20 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยจงหนาน (Central South University) มหาวิทยาลัยหูหนาน (Hunan University) และมหาวิทยาลัยครูมณฑลหูหนาน (Hunan Normal University) อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของห้องทดลองสำคัญระดับชาติของจีนและระดับมณฑลหูหนาน 57 แห่ง มีนักศึกษากว่า 300,000 ราย รวมถึงยังเป็นพื้นที่สำคัญในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมของมณฑลหูหนานอีกด้วย

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มณฑลหูหนานได้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการประยุกต์ใช้ 5G อย่างต่อเนื่อง และเปิดตัวโครงการสำคัญมากมาย เช่น นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทเทอร์มินอล (Smart Terminal) 5G และฐานการผลิตระดับสูง 5G ปัจจุบัน หูหนานมีบริษัทชั้นนำด้านการผลิตสินค้า 5G ระดับร้อยล้านหยวนขึ้นไปเกือบ 30 ราย และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 5G ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการผลิตอุปกรณ์มีมูลค่ามากกว่าแสนล้านหยวน นอกจากนี้ ในปี 2564 มณฑลหูหนานได้สร้างสถานีฐาน 5G แห่งใหม่กว่า 30,000 แห่ง ทำให้ขณะนี้มีสถานีฐาน 5G รวมสะสมกว่า 56,000 แห่ง กระจายครอบคลุมพื้นที่เขตตัวเมืองในระดับอำเภอและระดับเมืองทั้ง 14 เมืองของมณฑล

ที่มา: https://hnrb.voc.com.cn/hnrb_epaper/html/2022-01/13/content_1559267.htm?div=-1
https://t.ynet.cn/baijia/32045534.html
https://m.thepaper.cn/baijiahao_16266559

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา