ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัด workshop “เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย” ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2565 ภายใต้ธีมงาน “Ancient Siam” ระหว่างวันที่ 19–20 มีนาคม 2565 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ของเล่นภูมิปัญญาไทยที่นำมาจัดแสดงและให้ทำด้วยตัวเอง เช่น “แมลงปอไม้ไผ่” ที่อาศัยหลัก “สมดุล” ในการวางตำแหน่งที่เป็น “จุดหมุน” สำหรับวางของตัวแมลงปอบนแท่นไม้ เพื่อให้ทรงตัวได้ “กำหมุน หรือ กังหันไม้ไผ่” ของเล่นไทย ที่เรียนรู้เกี่ยวกับ “ความเฉื่อย” ที่วัตถุสามารถรักษาสภาพการหมุนอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การปั่นจักรยาน เมื่อเราหยุดปั่นแล้ว รถจักรยานยังสามารถเคลื่อนที่ไปได้ในระยะหนึ่ง และ “จักจั่นเสียงใส” เป็นของเล่นเกี่ยวกับ “เสียง” เมื่อแกว่งจักจั่น จะเกิดการเสียดสีระหว่างเชือกกับสนที่ติดอยู่ปลายไม้ ทำให้เกิดเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนในกระบอกไม่ไผ่ นอกจากนี้ ยังได้สนุกไปกับของเล่นจากกระดาษ “ภาพลวงตานานาสัตว์” ที่สามารถมองเป็น “ภาพสามมิติแบบจำลอง” โดยการมองบริเวณดวงตาของสัตว์ด้วยตาข้างเดียว และเคลื่อนย้ายตัวเองไปมา ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาพที่เห็น Witch card ภาพ 2 ภาพที่ขนาดเท่ากัน แต่เห็นไม่เท่ากัน เนื่องจากเส้นโค้งของภาพ Periodic Cube การประกอบรูบิคตารางธาตุ

กิจกรรม “เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ในของเล่นไทย” ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 วันมากกว่า 1,000 คน สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชมในงานเทศกาลฯ ที่ได้ทำของเล่นด้วยตัวเองเป็นของที่ระลึกกลับไป พร้อมทั้งประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย