Science Technology Innovation Weekly No.16/2565

1. ทรัพย์สินทางปัญญาจีน ปี 2021 มีมากกว่า 696,000 ชิ้น

25 เม.ย. 65 – สำนักงานสารนิเทศของสภาแห่งรัฐจีน (The State Council Information Office of the People’s Republic of China) รายงานว่า ในปี ค.ศ. 2021 จำนวนการจดทะเบียนและได้รับสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานสร้างสรรค์จากการประดิษฐ์ของจีน มีมากกว่า 696,000 ชิ้น คิดเป็น จำนวน 7.5 ชิ้นต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น 1.2 ชิ้น เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2020 และเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2017

2. ม.เหรินหมิง ตั้งเป้าเป็น ม.ระดับโลก ที่มีเอกลักษณ์แบบจีน

26 เม.ย. 65 – เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 65 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเหรินหมินแห่งประเทศจีน และกล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่มีเอกลักษณ์แบบจีน ด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากร ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรวิชาการชั้นนำระดับโลก และส่งเสริมหลักสูตรอุดมการณ์-การเมือง กระตุ้นให้ทุกคนทำผลงานให้ดีที่สุด พร้อมทั้งเปรียบเทียบชีวิตกับการวิ่ง และให้นักศึกษา “วิ่งให้เต็มที่บนเส้นทางของวัยเยาว์” และ “ทำให้สำเร็จตามความคาดหวังของวัย ยุคสมัย และประชาชน”

3. “เสวี่ยหลง 2” เสร็จสิ้นภารกิจสำรวจพื้นที่แอนตาร์กติก

27 เม.ย. 65 – กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีน รายงานว่า เรือ “เสวี่ยหลง 2” (Xuelong 2) หรือ “มังกรหิมะ 2” เสร็จสิ้นภารกิจสำรวจพื้นที่แอนตาร์กติก ครั้งที่ 38 เรือ “เสวี่ยหลง 2” เป็นเรือตัดน้ำแข็งขั้วโลกและสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่จีนพัฒนาขึ้นเอง โดยออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2021 เพื่อสำรวจทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล บนเส้นทางมากกว่า 33,000 ไมล์ทะเล เป็นระยะเวลา 174 วัน และได้สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดหาอุปกรณ์สำรวจในภูมิภาคดังกล่าว

4. จีนผลิตเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Carbon-14 สำเร็จ

28 เม.ย. 65 – จีนบรรลุเป้าหมายการทดลองผลิตเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยคาร์บอน 14 (Carbon-14: 14C) แห่งแรกของโลก ในเครื่องปฏิกรณ์หมายเลข 2 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Qinshan มณฑลเจ้อเจียง ที่พัฒนาโดยกลุ่มพลังงานนิวเคลียร์จีน (China National Nuclear Corporation: CNNC) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้คาร์บอน 14 ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ และคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายสู่ตลาดในปี ค.ศ. 2024

5. สีจิ้นผิง ส่งสารที่ประชุมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

28 เม.ย. 65 – นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน แสดงความยินดีต่อที่ประชุมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งแรก ว่า “ข้าพเจ้าขอส่งคำทักทายด้วยใจจริงถึงกลุ่มช่างฝีมือและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และขอแสดงความยินดีต่อกลุ่มผู้ใช้แรงงานชนเผ่าต่าง ๆ ทั่วประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะ “อุทิศตนในการหมั่นขยันฝึกฝน พัฒนาทักษะตนอย่างต่อเนื่อง กล้าทำสิ่งใหม่ ๆ กล้าคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ในการทำให้เกิดนวัตกรรม เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศและการมุ่งสู่เป้าหมายศตวรรษที่สองในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ยอดเยี่ยมในทุกด้าน”

  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-04/25/content_534252.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-04/26/content_534317.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-04/27/content_534372.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-04/21/content_533980.htm?div=-1
  • http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2022-04/28/content_534418.htm?div=-1

ติดต่อเรา