ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ Way Forward 2022

หัวข้อ “Thai-Chinese Students Connection”

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2022
เวลา 14.00 – 15.30 น. (เวลาไทย)
เวลา 15.00 – 16.30 น. (เวลาจีน)

แขกรับเชิญ

ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการฝ่ายการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน

สรวง สิทธิสมาน
นายกสมาคมนักเรียนไทย-จีน

อรุณี อนุสุริยา
ประธานสมาคมนักเรียนไทยในมณฑณยูนนาน
คณะทำงาน ZTED

ซิน หลิว
ประธานสมาคมนักศึกษาจีนในไทย
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พาน เหล่ย
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชวนคุยโดย

วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น
หัวหน้ากองข่าวต่างประเทศ ช่อง 9 MCOT HD 30 สำนักข่าวไทย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

File File size Downloads
TACU - Thai Chinese Student Connection 10 MB 47